Schrijven raakt verankerd in het brein? Hersenonderzoek naar verzinnende en kopiërende schrijvers

 

 

Hoe krijg je een beeld van het schrijvende brein?Je kunt toch moeilijk mensen laten schrijven terwijl ze een MRI-scan ondergaan? Nou, dat kan dus wel. Martin Lotze van Universität Greifswald deed het: hij maakte een schrijftafeltje met een stuk papier erop, dat makkelijk te gebruiken was als proefpersonen onder de scanner gingen.

Overschrijven en creatief schrijven
Lotze liet zijn proefpersonen eerst een tekst overschrijven, daarna liet hij hen een verhaal afmaken in hun eigen woorden. Hij zag een duidelijk verschil tussen de kopiërende en de verzinnende schrijvers: bij de mensen die het verhaal afmaakten, lichtten ook visuele delen van het brein op.

Visuele centra en spraakcentra
Maar er is meer: het onderzoek werd zowel gedaan bij mensen die slechts weinig ervaring hadden met schrijven als met mensen die meer door de wol geverfd waren. De ervaren schrijvers hadden minder activiteit in het visuele deel van de hersenen: bij hen kwamen juist de spraakcentra meer in actie.

Caudate Nucleus
Ook was bij de ervaren schrijvers de caudate nucleus  (“staartkern”) geprikkeld, terwijl deze bij de nieuwelingen geen activiteit liet zien. De caudate nucleus is een kern in de hersenen van veel diersoorten, het is een belangrijk onderdeel bij het leren en herinneren, met name voor het verwerken van terugkoppeling. De caudate nucleus is een hersengebied dat een grote rol speelt bij het oefenen van vaardigheden. De caudate nucleus coördineert de hersenactiviteit als je iets doet wat routine voor je is.

tmp148_thumbAutomatisme
Het lijkt er dus op, dat ervaren schrijvers andere strategieën in hun brein laten werken dan de nieuwelingen. Mogelijk hebben ervaren schrijvers een innerlijke stem die bij het schrijven naar voren komt, terwijl de nieuwelingen het verhaal meer voor zich zien. En, voor de oude rotten is schrijven meer een automatisme., als het aan hun brein ligt dan toch.

Hersenonderzoek
Er is veel te zeggen over de uitvoering van dit onderzoek: zo is de schaal nogal klein, het was een erg specifieke taak en er zijn weinig proefpersonen. Je kunt de uitkomsten zeker niet generaliseren. Maar, het feit dat hersenonderzoek naar schrijven is begonnen, is goed nieuws. In de toekomst kunnen we dus steeds meer zeggen over het succes van het ontwikkelen van vaardigheden. En, één van de uitkomsten lijkt onomstotelijk: schrijven is te trainen én onder de knie te krijgen. Vraag het maar aan je caudate nucleus.

 

Lees hier meer:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811914004613

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s