Cornell ontdekt: samen eten werkt beter

Teambuilding is belangrijk, vinden we. Er wordt wat afge-escaperoomt en ge-puzzeltocht om teams beter samen te laten werken. Maar, wat laat teams nou echt beter samenwerken? Op Cornell University vonden ze een heel simpel antwoord: eet eens samen.

2416167391_263fd9ac62_z
een desk-lunch. Dat mag dus eigenlijk niet meer van Cornell.

Kevin Kniffin, Brian Wansink, Carol Devine en Jeffery Sobal van Cornell University deden onderzoek bij 13 brandweerkazernes naar de eetgewoonten van de werknemers. Van te voren hadden de brandweermannen en – vrouwen aangegeven dat samen eten een belangrijke onderdeel was van hun functioneren als team. Immers, door samen te eten voel je wat meer een familie.
Belangrijk detail: onder “samen eten” verstond men ook “samen boodschappen doen en samen koken”, want de meeste kazernes hebben wel een keuken, maar eten moet door de medewerkers zelf geregeld worden.
En inderdaad, Kniffin et al. vonden positieve correlaties tussen samen eten en de prestaties als team in alle kazernes. Samenwerken ging twee keer zo goed bij de samen-eters.

Misschien is het dus ook wel zo, dat samen lunchen werkt omdat de brandweermannen erin geloven dat het werkt.Maar hoe het ook zij: maaltijden moet je niet als vanzelfsprekend beschouwen in het bestuderen van teams.